დაჯავშნისთვის არ არის სავალდებულო წინასწარ საიტზე რეგისტრაციის პროცესის გავლა და შემდგომ შესვლა საიტზე (ავტორიზაცია). ყველა საჭირო ინფორმაცია გამოგეგზავნებათ ელ. ფოსტაზე. მაგრამ თუ დაჯავშნამდე გაივლით რეგისტრაციას და ავტორიზაციას მაშინ თქვენს პროფილში გექნებათ შენახული ჯავშნის ჩანაწერი, ანგარიშ-ფაქტურა და ასევე შემდგომ შეძლებთ გამოხმაურების დატოვებას. 

საიტზე რეგისტრაციის ვიდეო ინსტრუქცია