ეს დოკუმენტი დაგეხმარებათ მარტივად და სწრაფად შეცვალოთ ან წაშალოთ არსებული და დაამატოთ ახალი ტარიფები.  

ტარიფების მართვის ინსტრუქცია