ეს დოკუმენტი დაგეხმარებათ მარტივად და სწრაფად დაამატოთ, შეცვალოთ ან წაშალოთ ფასდაკლებები.  

ფასდაკლებების მართვის ინსტრუქცია